תעודת אמן

  • תשע"ו
  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

מטרת הלימודים לאפשר לזמרים ולנגנים המעוניינים להתרכז בתחום התמחותם, להקדיש את עיקר זמנם לפיתוח כושרם הביצועי. ללימודים לקראת תעודת "אמן" יתקבלו תלמידים אשר סיימו בהצלחה את לימודיהם לתואר במ"ס (.B.Mus) בציון 90 לפחות במקצוע הראשי ו-80 לפחות במקצועות התיאורטיים. תלמידים ממוסדות אחרים יידרשו לעמוד בבחינות כניסה ולהציג את הישגיהם בתחום התמחותם.

 

לפרטים המלאים >

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive