קורס אישי

  • תשע"ה
  • תשע"ד
  • תשע"ג

תלמיד יוכל להירשם לקורס אישי בהיקף של 2 - 4 ש"ס במסגרתם יעבוד על נושא מחקר לפי בחירתו. הקורס האישי מיועד לתלמידים מצטיינים המבקשים ללמוד תחום או נושא שאיננו מוצע בתכנית הלימודים של החוג. אישור הקורס האישי מותנה בהסכמת מנחה אישי ובאישור ועדת ההוראה הפקולטטית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive