הודעה על פטירתו של פרופ' אברהם רונן ז"ל

פרופ' אברהם רונן, מייסד החוג לתולדות האמנות ומנהלו הראשון דקאן הפקולטה בשנים תשמ"א – תשמ"ג הלך לעולמו בחג השבועות. תנחומינו למשפחה.

10 יוני 2014

פרופ’ אברהם רונן ז”ל

 

אבלים: חיה, איתמר וניר.
המנוח נפטר בחג השבועות ה- 04.06.14 וציווה את גופו למדע.
ביקורי ניחומים בתיאום.

 

העמותה להנחלת מורשתו האמנותית של מרדכי ארדון
אבלה על פטירתו של
פרופ’ אברהם רונן ז”ל
חבר העמותה, שתרם בנדיבות מידיעותיו הנרחבות, מזמנו וממרצו לפעילותה
היה אהוב ומוערך על ידינו ויחסר לנו מאד
תנחומינו לחיה, לאיתמר ולניר

 

מודעת השתתפות הארץ 10.6.14

 

אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לאמנויות ע”ש יולנדה ודוד כץ, החוג לתולדות האמנות, דקאן הפקולטה, הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים אבלים ומנחמים את המשפחה על פטירת יקירם.
המנוח היה מייסד החוג ומנהלו הראשון ודקאן הפקולטה בשנים תשמ”א – תשמ”ג.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive