המחלקה לקומפוזיציה מציגה - סמינריון מחלקתי - סמסטר ב' תשע"ט - יצירות מלחיני המחלקה

12 במרץ 2019, 16:15 
חדר מ14 
ללא תשלום
קומפו

סטודנטים מן המחלקה לקומפוזיציה יציגו מיצירותיהם 

וישוחחו עליהן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive