ידיעונים

ידיעונים ישנים

לתשומת לב! בידיעון זה כלול מידע אודות יחידות הלימוד ותכניות הלימודים המוצעות על ידן. כן נמסרים בו כללים, קטעים או מידע מתוך תקנוני האוניברסיטה. כל תלמיד אוניברסיטה כפוף להוראות האוניברסיטה ותקנוניה. פרטים מלאים אודות מבנה האוניברסיטה ומוסדותיה וכן הנוסח המלא של התקנות כלולים באוגדן נהלי האוניברסיטה.

 

לנוחיות התלמידים ניתן לעיין בנהלי האוניברסיטה ביחידות הלימוד, בדקאנט הסטודנטים ובאתר האינטרנט. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, התקנות ותכניות הלימודים המתפרסמים בידיעון זה, בלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר. תשומת לב התלמידים מופנית גם למידע שוטף המתפרסם על לוחות המודעות של הפקולטות, החוגים, המחלקות והספריות, העשוי להשלים ואף לשנות פרטים הכלולים בידיעון זה.

 

ידיעונים קודמים:

שימו לב, הכניסה לידיעונים תשע"ג-תשע"ז שונתה. יש לבחור בלשונית המתאימה;   לבחירת קורסים יש להיכנס לידיעון תשע"ז ולבדיקת תכנית הלימודים המחייבת אתכם , יש להקליק בשנה"ל בה התחלתם ללמוד או חידשתם לימודים.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive