משרות אקדמיות פנויות בבית הספר לקולנוע וטלוויזיה

קול קורא להגשת מועמדות למשרת סגל אקדמי בכיר בכל הדרגות במחקר הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה הדיגיטלית

 

החל מאוקטובר 2019 שנת הלימודים תש״פ

 

בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע"ש סטיב טיש באוניברסיטת תל אביב מעוניין לאייש משרה בתחום העיוני-מחקרי.

 

המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות האקדמיות, בעלי/ות תואר ״דוקטור לפילוסופיה״ PhD. על המועמדים/ות להפגין יכולת מחקר עצמאי והוראה בקורסים עיוניים לתואר ראשון ולתואר שני בתחומים של קולנוע, טלוויזיה ו/או מדיה דיגיטלית בשפות עברית ואנגלית. תישקל גם מועמדות של תלמידי/ות תואר שלישי מצטיינים/ות עם צפי לזכאות לדוקטורט עד קיץ 2019.
 

להגשת מועמדות, יש לשלוח את המסמכים המופיעים להלן לפרופ׳ רז יוסף, ראש בית הספר לקולנוע וטלוויזיה ע״ש סטיב טיש.

כתובת דוא״ל: filmtisch@tauex.tau.ac.il

 

יש להגיש:

 1. מכתב פנייה
 2. קורות חיים
 3. רשימת פרסומים
 4. 2 דוגמאות כתיבה (מאמרים, פרקים מספרים, או פרקים מהדוקטורט)
 5. סיכום תחומי מחקר והוראה (כולל מחקרים בהווה וכיווני מחקר עתידיים)
 6. שלושה מכתבי המלצה מחוקרים/ות בעלי/ות מעמד בכיר במוסד אקדמי ישלחו ישירות על ידי הממליצים לכתובת הדוא״ל

 

המועד האחרון להגשת המועמדות: 1 בינואר 2019

 

הליכי המינוי ייעשו בהתאם לנהלים הנהוגים באוניברסיטה, בכפוף לאישור המוסדות האקדמיים המוסמכים ולפי שיקול דעתם תוך התייחסות לכישורים האקדמיים של המועמדים ולצרכיי בית הספר. האוניברסיטה עשויה לא למנות אף מועמד/ת, או להחליט על מנוי יותר ממועמד/ת אחד/ת. כל אחד מהמינויים עשוי להיות בהיקף של 50% משרה או 100% משרה. הדרגה האקדמית תיקבע על פי הכישורים והניסיון של כל מועמד/ת. ההצעה מיועדת למועמדות ולמועמדים ללא כל אפליה על בסיס של מין, לאום, או מוצא.

 

 

 

Call for Applications for a Faculty Position at The Steve Tisch School of Film and Television, Tel Aviv University

Lecturer/Senior Lecturer/Associate Professor/Professor of Film Studies

Position Start Date: October 2019

 

The Steve Tisch School of Film and Television at Tel Aviv University invites applications for a position at all levels. Candidates must have a PhD and be capable of conducting independent research on film, television, and/or digital media and teaching at the undergraduate and graduate levels in English and Hebrew. Outstanding ABDs will also be considered.

 

Applications should include:

 1. Cover letter
 2. CV
 3. List of academic publications
 4. Two writing samples
 5. Research and teaching statement (including past accomplishments and future plans)
 6. Three letters of recommendation should be sent directly by the referees

 

Please send applications to Prof. Raz Yosef, Head of the Steve Tisch School of Film and Television by 1 January 2019.

 

Email: filmtisch@tauex.tau.ac.il

 

Tel Aviv University reserves the right not to appoint any candidate or to appoint two or more candidates. Appointments will be based on the candidates’ qualifications and the needs of the School and each appointment can be for a full-time or half-time position. The academic rank and terms of employment will be commensurate with each candidate’s experience and skills. Tenure and appointment procedures are subject to Tel Aviv University Appointment Bylaws and to the approval of the appropriate academic authorities.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive