החמישיה הקאמרית - בבושקה בחזית!

23 בפברואר 2018, 10:30 
אולם קלרמונט 
בתשלום
רוסיה

סרגיי פרוקופייב — פתיחה על נושאים יהודיים, אופ. 34
דימיטרי שוסטקוביץ' — שלישיית פסנתר מס' 2 במי מינור, אופ. 67
מודסט מוסורגסקי — שירי חדר הילדים
סרגיי רחמנינוב — סוויטה מס' 2 בדו מינור, אופ. 17

מיכל טל — פסנתר, אנדי פלדבאו — פסנתר,
טל סמנון — פסנתר, ניתאי צרי — כינור, אלה טובי — צ'לו
וסטודנטים מצטיינים מביה"ס למוזיקה ע"ש בוכמן־מהטה

 

לכרטיסים: 03-6407047

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive