יוצרות מראות: הכנס השני לקולנוע וטלוויזיה של נשים - טכנולוגיות של מגדר וגוף בקולנוע ובטלוויזיה של נשים

15 בינואר 2019, 17:30 
הפקולטה לאמנויות ע"ש יולנדה ודוד כץ, בניין מכסיקו, חדר 206 א'  
ללא עלות
יוצרות מראות: הכנס השני לקולנוע וטלוויזיה של נשים - טכנולוגיות של מגדר וגוף בקולנוע ובטלוויזיה של נשים
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive