תכנית הלימודים - תואר שני

  • תשע"ח

מבנה  הלימודים בתואר השני

 

סה"כ שעות לתואר השני – 45 ש"ס

 

סמינרים:  התלמידים ישתתפו בשלושה סמינרים במהלך התואר השני, ויכתבו עבודת רפרט אחת ושתי עבודות סמינר.

שנה ג' (שנה א' בתואר השני)

מסגרת

מס' שעות

1 סמינר (חייבים בכתיבת עבודת רפרט)

602

4

שיעורים מקצועיים

620

22

סה"כ

 

26 ש"ס

 

 

לתכנית לימודים מפורטת

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive