מועצת פקולטה

רשימת חברי מועצת הפקולטה

שםיחידת משנהתפקידטלפוןדוא"ל
פרופ' צבי סרפרחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותדקאן
03-6408412
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408412
פרופ' ניצן בן-שאולחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406846
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6406846
פרופ' זהר איתןביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' איתן גריןחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' תומר לבביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' עמנואל קרסובסקיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהאמריטוס
03-6408415
פרופ' תמר רחום רוטביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהבדימוס
03-6408418
ביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408418
פרופ' חגי שחםביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
פרופ' מיכל גרובר-פרידלנדרביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
פרופ' ענת זנגרחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6408403
פרופ' אסתר דורית טנאיביה"ס למוזיקה בוכמן-מהטהסגל אקדמי בכיר
03-6408415
התכנית הרב-תחומית באמנויראש תכנית
03-6408415
פרופ' נורית יעריחוג לאמנות התיאטרוןבדימוס
03-6408612
פרופ' שולמית אלגים לבחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
פרופ' רז יוסףחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' אסף פינקוסחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
פרופ' אילן אבישרחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6429877
03-6408403
פרופ' מרים בילו גורצקהחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
מנהלת ודיקנאט אמנויותועדת מינויים יחידתית
03-6408612
ד"ר הנריך אונגרמנהלת ודיקנאט אמנויותסגל אקדמי בכיר
03-6407230
חוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6407230
מנהלת ודיקנאט אמנויותראש תכנית
03-6407230
ד"ר אפרת בלומנפלד-ליברטל ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405718
ד"ר דפנה בן-שאולחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר טלילה מיכאליחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
ד"ר ערן נוימן ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
03-6405556
ביה"ס לאדריכלותראש בית הספר
03-6405556
ד"ר תמר צולקמןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408532
פרופ' רות אריאלחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6776832
03-6408612
ד"ר דרור הרריחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
ד"ר שרון אהרונסון-להביחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
03-6408612
חוג לאמנות התיאטרוןראש חוג
03-6408612
ד"ר יאיר ליפשיץחוג לאמנות התיאטרוןסגל אקדמי בכיר
ד"ר ורד מימוןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
03-6408482
ד"ר רועי קוזלובסקי ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יוסף הנדלרחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
מנהלת ודיקנאט אמנויות
חוג לתולדות האמנותראש חוג
ד"ר בועז חגיןחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
מנהלת ודיקנאט אמנויותחבר ועדה
ירון בלוךחוג לקולנוע וטלויזיהסגל אקדמי בכיר
03-6406848
חוג לקולנוע וטלויזיהראש חוג
03-6406848
ד"ר טליה מרגלית ביה"ס לאדריכלותסגל אקדמי בכיר
ד"ר רננה ברטל כהןחוג לתולדות האמנותסגל אקדמי בכיר
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive