נהלי רישום להעשרה והשראה באמנויות

 

מידע כללי

 

■ על המשתתפים בתכנית להעשרה והשראה באמנויות (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים הנקבעים על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל-אביב לעניין החזרי שיעורים בגין היעדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות או עיצומים.

 

■ במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי הפקולטה לאמנויות.

 

■ בסדרות הייחודיות ייתכנו שינויים בהתאם לצורכי הפקולטה לאמנויות.

 

■ האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, הנהלים, התקנות ותכניות הלימודים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

  • נהלי רישום
  • עלות, תשלום והנחות
  • כרטיס משתלם
  • שינוי וביטול רישום לקורסים
  • טופס הרשמה
שינוי רישום לקורסים וביטול הרשמה

נוהל החלפת קורס

■ בקשה להחלפת קורס יש להגיש אך ורק בכתב.

– בסמסטר א' עד 28/10/2018

– בסמסטר ב' עד 17/03/2019

 

נוהל ביטול הרשמה

■ בקשה לביטול השתתפות יש להגיש אך ורק בכתב.

– חובה לצרף לבקשה את כרטיס המשתלם המקורי.

– בסמסטר א' עד 21/10/2018

– בסמסטר ב' עד 07/03/2019

לאחר מועדים אלו לא יבוצעו החזרי כספים.

■ כל בקשת ביטול קורס תחויב בדמי ביטול בסך של 100 ₪ לקורס. בנוסף תקוזז העלות

היחסית בעבור השתתפות בשיעורים שקדמו לביטול.

■ במקרה של ביטול קורס ביוזמת הפקולטה – יוחזר התשלום במלואו.

 

משך שיעור בקורס

■ משך שיעור הינו שעה וחצי.

■ כל השיעורים (למעט בביה"ס לאדריכלות), יתחילו 15 דקות אחרי הזמן המצוין בחוברת

ויסתיימו 15 דקות לפני שעת הסיום המצוינת, כנהוג באוניברסיטה.

 

הלימודים בביה"ס לאדריכלות

בביה"ס לאדריכלות יתחילו השיעורים בדיוק בשעה שפורסמה בחוברת. משך השיעור הוא

שעה ו-45 דקות. בשבוע האחרון בכל סמסטר לא יתקיימו לימודים כדי לאפשר לסטודנטים

מן המניין להתמקד בסדנאות להגשות הפרויקטים.

 

הלימודים בביה"ס לקולנוע וטלוויזיה

כמידי שנה, בימי פסטיבל סרטי סטודנטים של ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה  ע"ש סטיב טיש, יחולו שינויים בלימודי ביה"ס לקולנוע וטלוויזיה. השינויים יתפרסמו מראש בהתאם להודעות מזכירות ביה"ס.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive