נהלי רישום להעשרה והשראה באמנויות

 

מידע כללי

 

■ על המשתתפים בתכנית להעשרה והשראה באמנויות (למעט בסדרות הייחודיות) חלים הכללים הנקבעים על ידי המזכירות האקדמית של אוניברסיטת תל-אביב לעניין החזרי שיעורים בגין היעדרות מרצים או בשל שיבושים הנגרמים בעת שביתות או עיצומים.

 

■ במועדי המפגשים עלולים לחול שינויים עקב אילוצים בלתי צפויים. הזכות לשינויים שמורה. שינויים בלתי צפויים אינם מהווים עילה להחזר כספי או לטענה כלשהי כלפי הפקולטה לאמנויות.

 

■ בסדרות הייחודיות ייתכנו שינויים בהתאם לצורכי הפקולטה לאמנויות.

 

■ האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בכל הכללים, הנהלים, התקנות ותכניות הלימודים מבלי למסור על כך הודעות אישיות לנוגעים בדבר.

 

  • נהלי רישום
  • עלות, תשלום והנחות
  • כרטיס משתלם
  • שינוי וביטול רישום לקורסים
  • טופס הרשמה
כרטיס משתלם

כרטיס משתלם

■ בסיום הליכי הרישום יקבלו הנרשמים כרטיס משתלם ובו עליהם להדביק את תמונתם.

הכרטיס משמש אישור כניסה לקורסים הרשומים בו.

■ יש להציג את הכרטיס בכניסה לכיתות הלימוד.

■ לא תתאפשר כניסה ללא הצגת כרטיס.

■ הנפקת כרטיס המשתלם על ידי היחידה מהווה את האישור הבלעדי להרשמה.

■ נא לשמור את הקבלות המקוריות. בכל בירור יהיה צורך להציגן.

■ כרטיס המשתלם מקנה את ההטבות הבאות (רק כאשר הכרטיס נושא את תמונת המשתלם):

– כניסה בחינם לכל אגפי הספרייה המרכזית.

– הנחה ברכישת מנוי להשאלת ספרים בספרייה.

– הזמנת צילומים במרכז הישראלי לתיעוד אמנויות הבמה במחיר סטודנט.

– 10% הנחה ברכישת קטלוגים וכתבי עת של הפקולטה.

– הסדרי חניה יועברו בהמשך עם קבלת כרטיס משתלם.

* ההטבות כפופות לשינויים בהתאם להוראות המפעילים.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive