סגל מנהלי בית הספר לאדריכלות

שםיחידהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
חיים אלעד ביה"ס לאדריכלותרכז מינהלי בית הספר לאדריכלות
03-6405553
03-6407780
ענת גינזבורג ביה"ס לאדריכלותמזכירת תלמידים
03-6405552
03-6407780
איריס גרונפלד ביה"ס לאדריכלותמנהל ספריית אדריכלות
03-6405096
03-6407780
תמיר דגא ביה"ס לאדריכלותמנהל בית
03-6405545
03-6407780
חוסרו חיים דוד פור ביה"ס לאדריכלותעובד תחזוקה
03-6405545
נילי הולדהיים ביה"ס לאדריכלותמזכירת מנהלת בית הספר לאדריכלות
03-6405556
03-6407780
רבקה חבצקי ביה"ס לאדריכלותמזכירת תואר שני
03-6405455
03-6407780
מרינה חלצקי ביה"ס לאדריכלותמתאם מערכות מחשוב
03-6405525
03-6407780
דניאל מאיר ביה"ס לאדריכלותספרן
03-6405535
נעמה סחר ביה"ס לאדריכלותספרן
052-6053673
03-6405535
03-6407780
דותן שילון ביה"ס לאדריכלותאחראי סדנת אדריכלות
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive